Chuck holder with shank ISO30

Used for clamping tools with cylindrical shank on CNC machines.
Grip cone in compliance with DIN69871.
Diameter range of tool shanks from 3 to 25 mm.

D L D Code No.
50 50 3 – 20 R B30PDX20
50 50 3 – 20 L B30PSX20
63 57 3 – 25 R B30PDX26
63 57 3 – 25 L B30PSX26

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund