Na życzenie klienta podczas wdrożeń narzędzi dobieramy najbardziej optymalne parametry skrawania w zależności od warunków technologicznych i obrabianych materiałów.
Zalecane parametry skrawania dla PCD i VHM:

Paramerty skrawania PCD (.DOCX)
Parametry skrawania VHM (.PDF)

Dla ułatwienia pracy przedstawiamy kompendium informacji i danych technicznych, które będą pomocne na co dzień: podstawowe wzory, przykładowe materiały obrabiane i ich oznaczenia wg norm, skale twardości oraz tabela tolerancji.

ae – szerokość frezowania [mm]

ap – głębokość skrawania [mm]

d1 – średnica narzędzia [mm]

π – 3,14

z – Liczba zębów


n
= (Vc * 1000) / (d1 * π) – Prędkość obrotowa
Vc = (d1 * π * n) / 1000 – Prędkość skrawania
fz = Vf / (z * n) = f / z – Posuw na ostrze
f = fz * z – Posuw na obrót
Vf = fz * z * n – Prędkość posuwu
Q = (ae * ap * Vf) / 1000 – Ilość generowanych wiórów

Przykładowe materiały obrabiane
Skale twardości  materiałów
Tabela tolerancji

Dobór i zamawianie narzędzi realizowane jest bezpośrednio z klientem, przy stałej współpracy doradcy techniczno-handlowego. Bardzo pomocnym narzędziem będą karty doboru narzędzi do pobrania poniżej.