CIRCULAR SAW BLADES FOR CUTTING NON-FERROUS MATERIALS

Carbide-tooth circular saw blades for cutting aluminium, aluminium profiles and other non-ferrous materials.

D B b d Z β Code
250 3,2 2,6 30 2/10/60+2/9/46,2+2/7/42 80 -6 RD6041013
250 3,2 2,6 32 2/11/63 80 -6 RD6041002
300 3,4 2,6 30 2/10/60+2/9/46,2+2/7/42 96 -6 RD6041014
300 3,4 2,6 32 2/11/63 96 -6 RD6041005
350 3,6 2,8 30 2/10/60+2/9/46,2+2/7/42 96 -6 RD6041016
350 3,6 2,8 32 2/11/63 96 -6 RD6041007
400 4,0 3,0 30 2/10/60+2/9/46,2+2/7/42 96 -6 RD6041018
400 4,0 3,0 32 2/11/63 96 -6 RD6041009
400 4,0 3,0 30 2/10/60+2/9/46,2+2/7/42 120 -6 RD6041019
400 4,0 3,0 32 2/11/63 120 -6 RD6041010
450 4,0 3,0 30 2/10/60+2/9/46,2+2/7/42 108 -6 RD6041020
450 4,0 3,0 32 2/11/63 108 -6 RD6041012

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund