Mounting arbors with shank ISO30

Used for clamping tools with a hole on CNC machines.

D L1 L Code No.
20 70 115 I30APF20/70
30 70 115 I30APF30/70
30 80 125 I30APF30/80
30 100 145 I30APF30/100
30 150 195 I30APF30/150
35 70 115 I30APF35/70
35 80 125 I30APF35/80
35 100 145 I30APF35/100
35 150 195 I30APF35/150

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund