MULTI-SPINDLE BORING MACHINE CHUCKS

Used types of dimensions selected according to the recommendations of the type of machine.

Type D D1 Code No. Code No.
C 10 M8 58031008L 58031008R
C 10 M10 58031010L 58031010R

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund