Used on CNC machines for rough, deep milling of lock holes.
Positive spiral for optimal chip evacuation.
Negative spiral for optimum chip evacuation.
D L L1 L2 Z Z Code No.
14 150 45 95 14 3 HTR10030808032
16 150 50 100 16 3 HTR10031008032

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund