FREZY SPIRALNE MONOLITYCZNE ZGRUBNE DO GŁĘBOKIEGO FREZOWANIA – SPIRALA POZYTYWNA

Stosowane na maszynach CNC do zgrubnego, głębokiego frezowania otworów pod zamki.

Spirala Pozytywna zapewnia optymalna ewakuacje wióra.
Spirala Negatywna zapewnia optymalna ewakuacje wióra.

D L L1 L2 Z Z Kod
14 150 45 95 14 3 HTR10030808032
16 150 50 100 16 3 HTR10031008032

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund