FREZY SPIRALNE MONOLITYCZNE ZGRUBNE DO GŁĘBOKIEGO FREZOWANIA – SPIRALA NEGATYWNA

Stosowane na maszynach CNC do zgrubnego, głębokiego frezowania otworów pod zamki.

Spirala Pozytywna zapewnia optymalna ewakuacje wióra.
Spirala Negatywna zapewnia optymalna ewakuacje wióra.

D L L1 L2 Z Z Kod
14 150 50 100 8 3 HTR/G20031415050/50
14 170 50 120 10 3 HTR/G20031417050/70
16 150 50 100 10 3 HTR/G20031615050/50
16 170 55 120 12 3 HTR/G20031617055/65
18 150 60 100 20 3 HTR/G20031815060/40

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund