MULTI-SPINDLE BORING MACHINE CHUCKS

Used types of dimensions selected according to the recommendations of the type of machine.

Type D D1 Code No.
B 10 12 58021012
B 10 14 58021014

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund