MULTI-SPINDLE BORING MACHINE CHUCKS

Used types of dimensions, selected according to the recommendations of the type of machine.

Type D D1 Code No.
A 10 15 58011000

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund