Typowe Frezy Nasadzane stosowane w maszynach typu okleiniarki

Frezy nasadzane stosowane w procesach jednostronnego formatowania płyty wiórowej laminowanej, płyty oklejanej innymi rodzajami dekorów, płyty MDF i innych materiałów drewnopochodnych.

D B b d Z Kod
60 64 64 25 2+2 a-symetryczny /A NPL060142501L/R
85 45 48 30 3+3 a-symetryczny /A NPL08515300b3L/R
100 34 36 30 3+3 a-symetryczny /A NPL100093002L/R
100 48 40,6 30 3+3 a-symetryczny / C NPL100153003L/R
100 48 25 30 2+2 a-symetryczny / B NPL100103002L/R
100 63 25 30 2+2 a-symetryczny / C NPL100123002L/R
125 63 40,6 30 3+3 symetryczny / C NPL125243007
125 34 36 30 3+3 symetryczny / C NPL125123004
125 63 40,6 30 3+3 a-symetryczny / B NPL125183002L/R
125 48 40,6 30 3+3 a-symetryczny / B NPL125153004L/R

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund