FREZY ROWKUJĄCE

Frezy rowkujące stosowane na maszynach typu, okleiniarki bądź formatyzerko-okleiniarka.
Ilość ostrzy uzależniona jest od: posuwu, materiału oraz zakładanej jakości powierzchni.

D B b d Z Kod
125 3,2 2,2 30 24 PD125243005
150 3,2 2,2 30 36 PD150363008
180 3,2 2,2 30 42 PD180423001
200 3,2 2,2 30 36 PD200363002
150 3,5 2,2 40 24 PD150244002
180 3,5 2,2 80 42 PD180428002
100 4,0 3,2 22 18 PD100182201
120 4,0 3,2 25 24 PD120242502
150 4,0 3,2 30 36 PD150363001
180 4,0 3,2 80 42 PD180428002
200 4,0 3,2 80 36 PD200368001

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund