Frezy Trzpieniowe Proste Posuw do 30m/min

Stosowane na maszynach CNC do frezowania obwiedniowego ,rozcinania, wręgowania i rowkowania płyty wiórowej laminowanej, płyty oklejanej innymi rodzajami dekorów, płyty MDF i innych materiałów drewnopochodnych.
Zoptymalizowany układ ostrzy pozwala osiągać dobra jakość ciecia przy dużej żywotności.

D l L L1 d Z Kod
12 25,0 75 40 12 3+3 TP012121201L/P
12 34,0 82 40 12 3+3 TP012121203L/P
25 36,0 100 50 25 3+3 TP025132501L/P
25 48,0 110 50 25 3+3 TP025162503L/P
25 53,0 115 50 25 3+3 TP025132501L/P
25 64,0 125 50 25 3+3 TP025132501L/P

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund