Uchwyt HSK85 z trzpieniem

Stosowany do mocowania narzędzi nasadzanych z otworem.

D L1 L Kod
30 100 115 W6EAPF30/100
30 150 165 W6EAPF30/150
30 200 215 W6EAPF30/200
30 250 265 W6EAPF30/250
35 100 115 W6EAPF35/100
35 150 165 W6EAPF35/150
35 200 215 W6EAPF35/200
35 250 265 W6EAPF35/250
40 100 115 W6EAPF40/100
40 150 165 W6EAPF40/150
40 200 215 W6EAPF40/200
40 250 265 W6EAPF40/250

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund