Narzędzia specjalne D30

Oprócz katalogowych narzędzi diamentowych produkujemy narzędzia specjalne według indywidualnych zapotrzebowań klienta. Konstrukcje mogą opierać się o narzędzia skatalogowane bądź mogą być tworzone na podstawie dostarczonych rysunków technicznych obrabianego detalu. Dysponując nowoczesnymi programami CAD/CAM jesteśmy w stanie w krótkim czasie przedstawić klientowi propozycję narzędzia specjalnego.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund