Fazowniki

Narzędzia dedykowane do operacji fazowania bądź zatępienia krawędzi. Fazowniki standardowo dostępne są w trzech wymiarach kąta wierzchołkowego, 60˚, 90˚ i 120˚. Podane wymiary, długości fazowników mogą być modyfikowane.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund