Frezy kulowe

Pełnowęglikowe frezy z kulistym zakończeniem części roboczej cechuje duża precyzja zadanego promienia. Standardowe długości części roboczych jak i długości całkowite narzędzi mogą być modyfikowane według indywidualnych potrzeb klienta.

d1 d2 L ap L1 z NR KAT.
6 6 55 13 19 2 WN2030600000
8 8 65 22 26 2 WN2030800000
10 10 65 22 30 2 WN2031000000
12 12 82 26 36 2 WN2031200000
16 16 82 36 40 2 WN2031600000
20 20 110 40 52 2 WN2032000000

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund