PODCINAKI

Stosowane rodzaje uzębienia i wymiary dobrane odpowiednio z zaleceniami jaki z typem maszyny.

D B b d Z ß Kod
80 3,2/4,4 2,2 20 12 6 PDRD6017001
100 3,2/4,4 2,2 20 20 6 PDRD6017003
120 3,2/4,4 2,2 20 24 6 PDRD6017005
120 3,2/4,4 2,2 22 24 6 PDRD6017028
125 3,2/4,4 2,2 20 24 6 PDRD6017006
125 3,2/4,4 2,2 22 24 6 PDRD6017029
160 4,4/5,6 3,2 45 3/11/70 36 6 Giben PDRD6017012
160 4,4/5,6 3,2 55 3/6,5/66 36 6 Gabbiani PDRD6017013
180 4,4/5,6 3,2 30 2/10/60 36 6 Panhans PDRD6017031
180 4,4/5,6 3,2 50 3/13/80 36 6 Giben PDRD6017033
180 4,8/6,0 3,5 45 36 6 Holzma PDRD6017039
200 4,4/5,6 3,2 20 36 6 Schelling PDRD6017014
200 4,4/5,6 3,2 30 2/10/60 36 6 Scheer PDRD6017015
200 4,4/5,6 3,2 65 2/8,4/100+2/8,4/100 36 6 Selco PDRD6017016
200 4,8/6,0 3,5 45 36 6 Holzma PDRD6017040
200 5,8/7,0 4,0 45 36 6 Holzma PDRD6017042
215 4,4/5,6 3,2 50 3/13/80 42 6 Giben PDRD6017018

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund