OPRAWKI I TULEJKI DO WIERTEŁ

Oprawki i tulejki do wierteł stosowane w wiertarkach wielowrzecionowych.

D L1 d Kod
3 27 10 4044011
3,5 27 10 4044011
4 27 10 4044011
5 27 10 4044013

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund