Frezy kulowe

Pełnowęglikowe frezy z kulistym zakończeniem części roboczej cechuje duża precyzja zadanego promienia. Standardowe długości części roboczych jak i długości całkowite narzędzi mogą być modyfikowane według indywidualnych potrzeb klienta.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund