Frezy zgrubne z łamaczem wióra

Linia frezów zgrubnych z idealnie zaprojektowanymi łamaczami wióra cechuje duża wydajność przy agresywnych parametrach skrawania. Wszystkie frezy węglikowe dostępne są z wysokowydajnymi powłokami PVC i PA-PVC oraz powłoką DLC.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund