Dotacje na innowacje

ue2

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ:

„Rozwój współpracy biznesowej w ramach platformy B2B w Przedsiębiorstwie BRYK”
Okres realizacji projektu: 01.05.2012 r. – 31.12.2012 r.

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej i zaawansowanej platformy automatycznej wymiany informacji typu business – to – business. Rozwiązanie w głównej mierze dotyczyć będzie połączenia i usprawnienia procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą i partnerami biznesowymi. Efektem tego będzie zmiana sposobu przepływu informacji w przedsiębiorstwie oraz na zewnątrz, z wybranymi podmiotami gospodarczymi. Zasadnicza zmiana polegać będzie na tym, że typowe operacje realizowane obecnie są w sposób tradycyjny (poczta, faks), natomiast po wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania odbywać się będą w sposób automatyczny poprzez umieszczenie stosownych dokumentów
i formularzy bezpośrednio poprzez platformę B2B, bez konieczności angażowania pracy ludzkiej,
we współpracujących przedsiębiorstwach.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund