Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

ue2

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk
realizuje projekt pod nazwą:
„Rozbudowa platformy B2B szansą na dalszy rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BRYK”
Okres realizacji projektu: 01.11.2013 r. – 31.07.2014 r.
Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-18-070/13

W ramach inwestycji stworzony zostanie system B2B, który będzie automatyzował procesy biznesowe
(działania marketingowe oraz logistykę usług kurierskich) jakie realizuje P.P.U.H. BRYK Witold Bryk z partnerami biznesowymi.
Podstawą systemu B2B będą moduły oprogramowania CDN XL: CRM i BI CRM, indywidualnie stworzona aplikacja integrująca system informatyczny firmy BRYK z systemem informatycznym partnera biznesowego (w kontekście oferowanych usług kurierskich) oraz dedykowana aplikacja do publikowania informacji z systemu CRM w oparciu o standard WWW.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund