Dotacje na innowacje – Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę P.P.U.H. BRYK

ue1

„DOTACJE NA INNOWACJE”
DZIALANIE 6.1 „PASZPORT DO EKSPORTU”

Nazwa beneficjenta: P.P.U.H „BRYK” Witold Bryk
Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę
P.P.U.H „BRYK”
Wartość projektu: 260 978,12 PLN
Udział Unii Europejskiej: 114 103,20 PLN
Okres realizacji: 01.11.2012 – 31.10.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund