DOTACJE NA INNOWACJE

ue1

„Opracowanie innowacyjnych połączeń mechanicznych celem zastąpienia konwencjonalnych połączeń w strukturach lotniczych”

Nazwa beneficjenta: PZL Mielec Sp. z o.o.

Okres realizacji 2013 – 2018

Projekt ten ma na celu zapewnienie polskiemu przemysłowi wyjątkową możliwość: uproszczenie skomplikowanych struktur lotniczych za pomocą jednoetapowego podejścia montażowego nazwanego Block Structures. Przez stworzenie powierzchni współpracujących , które “zapinają” się wzajemnie, znacznie redukuje się liczba elementów i zmniejszają się koszty bez utraty funkcjonalności i wydajności. Rodzaje konstrukcji ujęte w tym podejściu są to półskorupowe części
o cienkich ściankach.

Członek konsorcjum: P.P.U.H. BRYK Witold Bryk
www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund