DOTACJE NA INNOWACJE

ue1

„Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury
płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW”

Nazwa beneficjenta: PZL Mielec Sp. z o.o.

Okres realizacji 2013 – 2018

Celem realizowanego projektu jest opracowanie istotnej w przemyśle lotniczym technologii łączenia struktur lotniczych przy
wykorzystaniu innowacyjnej metody łączenia jaką jest zgrzewanie tarciowe z przemieszczaniem (FSW) poprzez
przeprowadzenie badań przemysłowych. Zastosowanie nowej technologii pozwoli na wyeliminowanie lub ograniczenie
dotychczas stosowanych technik wytwarzania. Korzyści wynikające z wdrożenia do zmniejszenie kosztów produkcji
i skrócenie czasów cykli montażowych, zmniejszenie wagi oraz redukcja hałasu i drgań.

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund