DOTACJE NA INNOWACJE

ue1

„Technologie wytwarzania narzędzi do obróbki skrawaniem wyrobów o złożonej geometrii z trudnoobrabialnych
materiałów”

Nazwa beneficjenta: P.P.U.H. BRYK Witold Bryk

Członkowie konsorcjum: WSK “PZL -Rzeszów” S.A.
Ultratech Sp. z o.o.
Politechnika Rzeszowska

Okres realizacji 2013 – 2017

Celem projektu są badania nad procesem projektowania i wytwarzania narzędzi do obróbki materiałów trudnoobrabialnych lotniczych części o skomplikowanej geometrii

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund