“Unowocześnienie technologii procesu produkcji komponentów poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie ich wytwarzania”

ue3

“Unowocześnienie technologii procesu produkcji komponentów poprzez
wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie ich wytwarzania”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
oraz z budżetu Państwa

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

www.bryk.biz                                                                                     www.rpo.podkarpackie.pl

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund