DOTACJE NA INNOWACJE

ue4

“Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych”

 

Nazwa beneficjenta: WSK “PZL-Rzeszów” S.A.
P.P.U.H. BRYK Witold Bryk
Członek konsorcjum: P.P.U.H. BRYK Witold Bryk

Okres realizacji 2013 – 2018

Celem realizowanego projektu jest rozwój kadłubów silnika turbinowego (case module) i opracowanie konstrukcji spawanej mogącego zastąpić kadłuby odlewane integralnie. Prowadzone prace mają na celu opracowanie zarówno konstrukcji jak też technologii wytwarzania zapewniających bezawaryjną pracę wykonanych zespołów w silniku lotniczym. Opanowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych wymaga dopracowania wielu procesów produkcyjnych i przeprowadzenia dokładnej charakteryzacji stosowanych materiałów. Obejmują one zarówno procesy obróbki bezwiórowej (formowanie), procesy łączenia (spawanie TIG, MIG, plazmowe, laserowe i WE), procesy obróbki cieplnej (przemiany, deformacje), parametry obróbki mechanicznej jak również kontroli nieniszczących (FPI, RTG, prądy wirowe, ultradźwięki). Koncepcja projektu wymaga także opracowania nowego i zoptymalizowania procesu produkcyjnego. Do budowy zespołów Case module znajda zastosowanie materiały odporne na korozję, o dużej wytrzymałości zmęczeniowej ze względu na drgania pojawiające się w tym module, oraz o dużej wytrzymałości mechanicznej, ponieważ moduł ten stanowi zawieszenie całego silnika w gondoli płatowca. Rozwiązanie oparte na zastosowaniu spawania i łączeniu elementów wytwarzanych z różnorodnych półwyrobów – blachy, odkuwki, odlewy – w miejsce standardowego zastosowania odlewów integralnych, jest kierunkiem zgodnym z ogólnoświatowym trendem rozwoju skomplikowanych konstrukcji lotniczych.

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund