P.P.U.H. BRYK Witold Bryk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa wzornictwa przemysłowego w PPUH Bryk”

ue6

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Poprawa wzornictwa przemysłowego w PPUH Bryk”

Projekt obejmuje dwa etapy, tzn. audyt wzorniczy składający się z analizy wizerunku marki, analizy wzorniczej produktu i analizy procesów produkcji oraz strategię wzorniczą, która stanie się podstawą do opracowania planu działań wzmacniających konkurencyjność firmy.

Celem projektu jest opracowanie strategii w zakresie wzornictwa przemysłowego firmy Bryk. Strategia powinna odpowiedzieć na pytanie co do zakresu niezbędnych działań w obszarze marketingu oraz produktów przedsiębiorstwa pozwalających mu na osiągnięcie trwałego, wyższego poziomu rozwoju. Celami dodatkowymi są:

  • wzmocnienie jakości przekazu marketingowego i sposobu postrzegania firmy na rynku,
  • poprawa wyników finansowych przedsiębiorstwa,
  • analiza planów inwestycyjnych firmy w kontekście jej oferty produktowej oraz wymagań rynku.

Firma oczekuje, że projekt:

  • dokona oceny strategicznej planowanych działań oraz opracuje ich zakres, wykorzystany później m.in. do opracowania projektu i specyfikacji zamówień usług,
  • podniesie efektywność planowanych inwestycji poprzez wskazanie np. optymalnego sposobu wdrożenia nowych procesów produkcyjnych,
  • poprawi wyniki finansowe Spółki np. poprzez minimalizację strat na liniach produkcyjnych,
  • skróci czas niezbędny na wdrożenie planowanych zmian i realizację inwestycji dzięki przeprowadzeniu dokładnej analizy stanu obecnego i dopasowanie zakresu projektów do zidentyfikowanego stanu,
  • określi zakres niezbędnych prac B+R dotyczących produktów firmy.

Wartość projektu: 95 817,00 PLN

Dofinansowanie projektu z EFRR: 66 215,00 PLN

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund