Opracowanie znacznie ulepszonej technologii procesu wieloosiowego cięcia i kształtowania kompozytów diamentowych z metalową fazą wiążącą za pomocą elektroerozyjnej drążarki drutowej (WEDM) na wkładki do narzędzi do materiałów nieżelaznych”

ue6

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie znacznie ulepszonej technologii procesu wieloosiowego cięcia
 i kształtowania kompozytów diamentowych z metalową fazą wiążącą za pomocą elektroerozyjnej drążarki drutowej (WEDM) na wkładki do narzędzi do materiałów nieżelaznych”

Projekt podzielony jest na trzy główne zadania mające na celu opracowanie i wdrożenie technologii elektroerozyjnego kształtowania półfabrykatów i wkładek z kompozytu diamentowego w metalicznej fazie wiążącej przeznaczonego na narzędzia do obróbki skrawaniem do materiałów nieżelaznych.
Pierwsza faza zawiera opracowanie postprocesora na obrabiarki WEDM – Makino UPV-5 oraz Sodick AQ327L współpracującego z oprogramowaniem NX CAD/CAM który będzie umożliwiał wieloosiowe programowanie zaawansowanych geometrii wkładek i narzędzi. Przeprowadzone zostaną badania mające na celu weryfikację wymiarowo kształtową zaprogramowanych przykładowych profili.
Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie wytycznych do systemu umożliwiającego zautomatyzowanie procesu cięcia prefabrykatów PKD przeznaczonych na wkładki narzędzi. Umożliwi to dalsze prace przygotowawcze do podjęcia działań inwestycyjnych mających na celu uzbrojenie maszyny w dodatkowe oprzyrządowanie. Zautomatyzowanie procesu pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie obrabiarki w bez udziału człowieka, oraz w okresach weekendowych i godzinach nocnych kiedy pracownicy są nieobecni w pracy. Kolejnym bardzo ważnym etapem są badania nad opracowaniem procesu cięcia wkładek z użyciem oprzyrządowania służącego do separowania wkładek, które podczas wykonywania rozkroi za pomocą WEDM opadają na dno zbiornika. Etap ten ma na celu wyeliminowanie przestojów związanych z manualnym wyciąganiem wkładek z przestrzeni obrabiarki, oraz w momencie wykonywania kilku rozkroi segregację wkładek.
Projekt przyczyni się do zautomatyzowania procesu cięcia i kształtowania wkładek, a także do powstania nowych wyrobów niemożliwych do naostrzenia za pomocą szlifowania lub elektrodrążarek z rotacyjną elektrodą.

Wartość projektu: 86 100,00 PLN

Dofinansowanie projektu z EFRR: 56 000,00 PLN

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund