“Utworzenie laboratorium do badań geometrii i procesu kształtowania narzędzi dla przemysłu lotniczego i meblarskiego w firmie P.P.U.H. Bryk”

ue6

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
“Utworzenie laboratorium do badań geometrii i procesu kształtowania narzędzi dla przemysłu lotniczego i meblarskiego w firmie P.P.U.H. Bryk”

Celem projektu jest utworzenie laboratorium do badań geometrii i procesu kształtowania narzędzi dla przemysłu lotniczego
i meblarskiego w firmie P.P.U.H. BRYK. Inwestycja objęta projektem zakłada zakup nowych maszyn i urządzeń, które pozwolą na prowadzenie właściwych procesów prac badawczo-rozwojowych. Głównym zadaniem laboratorium jest oferowanie swoich usług
w zakresie wykonywania innowacyjnych projektów, proponowania rozwojowych rozwiązań technicznych i technologicznych, jak równie prowadzenie komercyjnej działalności badawczej i laboratoryjnej.

Wartość projektu: 3 087 300,00 zł

Dofinansowanie projektu z EFRR: 1 697 000,00 zł

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund