“Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań narzędziowych i technologicznych w procesie obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego opartych na własnych i zleconych wynikach prac B+R”

ue7

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

“Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań narzędziowych i technologicznych w procesie obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego opartych na własnych i zleconych wynikach prac B+R”

Cel projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań narzędziowych i technologicznych w procesie obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego. Wdrożenie technologii, bazujących na autorskich rozwiązaniach stanowiących rezultaty przeprowadzonych w firmie oraz zleconych pracach B+R ze względów ekonomicznych i technologicznych wymaga budowy obiektu budowlanego. Zainwestowane środki w budowę hali oraz infrastrukturę i wyposażenie posłużą wprowadzeniu na rynek nowego dotychczas niewytwarzanego przez wnioskodawcę produktu i świadczenia specjalistycznych usług wdrożeniowych, spełniających normy jakościowe stawiane przez odbiorców z przemysłu lotniczego.

Wartość projektu: 16 319 919,74 PLN

Dofinansowanie projektu z EFRR: 6 297 814,22 PLN

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund