Docenieni za liderstwo w regionie

Odbior_nagrody_W.Bryk

30 listopada 2017 roku po raz szesnasty odbyła się uroczysta Gala Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”. Laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia w G2A Arena w Jasionce, jednym z laureatów była firma BRYK, która otrzymała tę nagrodę już po raz kolejny.

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych. To również promowanie rozwoju gospodarczego województwa poprzez prezentację firm o najbardziej pożądanym wizerunku gospodarczym. Już samo uczestnictwo w konkursie to nobilitacja dla każdego z uczestników poprzez znalezienie się w gronie najdynamiczniejszych i najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw Podkarpacia.

Dotychczas przeprowadzono szesnaście edycji konkursu. Wzięło w nich udział ponad 1800 przedsiębiorstw, statuetką nagrodzono 160 firm, które dzięki posługiwaniu się tytułem laureata “Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej” promują swój pozytywny wizerunek i ugruntowują pozycję na rynku.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund