“Wdrożenie produkcji narzędzi przeznaczonych do obróbki skrawaniem opartych na własnych wynikach prac B+R”

funfusze europejskie RP UE

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
” Wdrożenie produkcji narzędzi przeznaczonych do obróbki skrawaniem opartych na własnych wynikach prac B+R”

 

Celem projektu jest rozszerzenie działalności firmy BRYK o możliwość oferowania wysokiej jakości narzędzi dla sektora lotniczego i metalowego co przyczyni się do wzrostu przychodów, udziału sprzedaży w rynku narzędzi skrawających a także wzrostu konkurencyjności. Realizacja projektu zawiera w sobie cel wzmocnienia biznesowych relacji partnerskich poprzez dostarczanie wysoko jakościowych produktów oraz profesjonalnych usług.

Wartość projektu:  10 442 700,00 zł

Dofinansowanie projektu z EFRR : 5 943 000,00 zł

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund