” Uzyskanie ochrony patentowej 2 wynalazków firmy PPUH BRYK”

funfusze europejskie RP UE

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Uzyskanie ochrony patentowej 2 wynalazków firmy PPUH BRYK”

 

Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej 2 wynalazków.

Ochrona zostanie uzyskana poprzez 2 zgłoszenia europejskie, do których prowadzone będzie równoległe postepowanie – objęcie ochroną nastąpi w 7 krajach UE tj. Niemcy, Włochy, Rumunia, Słowacja, Czechy, Litwa, Polska.

Wartość projektu: 215 546 zł

Dofinansowanie projektu z EFRR : 95 100 zł

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund