„Promocja marki BRYK na rynkach zagranicznych”

funfusze europejskie RP UE

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk

 

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Promocja marki BRYK na rynkach zagranicznych”

 

Celem projektu jest promocja marki Bryk na rynkach międzynarodowych, poprzez uczestnictwo w 6 targach o charakterze międzynarodowym, oraz 6 misjach gospodarczych, dzięki czemu marka produktowa Bryk ma szansę jeszcze bardziej zwiększyć swoja rozpoznawalność na rynkach: Niemiec, Austrii oraz rynkach perspektywicznych poza unijnych: Stany Zjednoczone, Wietnam, Chiny, Japonia a także  przyczynić się do Promocji Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 399 800,00 zł

Dofinansowanie projektu z EFRR : 299 850,00 zł

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund