„Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji w BRYK Sp. z o.o.”

Przedmiotem projektu jest opracowanie Modelu Biznesowego GOZ na rzecz firmy BRYK sp. z o.o.. Projekt ma na celu przeprowadzenie szczegółowego audytu dotyczącego Gospodarki Obiegu Zamkniętego  i stworzenie modelu biznesowego, który będzie skutecznie integrować zasady GOZ z działalnością firmy. Kluczowym elementem projektu jest dogłębna analiza obecnych procesów i strategii firmy pod kątem zasad GOZ, co obejmuje m.in. charakterystykę wnioskodawcy oraz analizę przedsiębiorstwa pod kątem: technologicznym, organizacyjnym, logistycznym, produkcyjnym/produktowym i sprzedażowym.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.08.2024

Wartość projektu: 82 781,00

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 82 781,00

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund