Frezy Nasadzane LITE

Frezy nasadzane stosowane w procesach dwustronnego formatowania płyty wiórowej laminowanej, płyty oklejanej innymi rodzajami dekorów, płyty MDF i innych materiałów drewnopochodnych.
Optymalnie dobrane katy ostrzy zapewniają wysoka jakość obróbki oraz bardzo długa żywotność .

D B b d Z Kod
180 34 36 36 6+6 symetryczne NPL180243501
180 44 46 35 6+6 symetryczne NPL180243502
180 34 36 40 6+6 symetryczne NPL180244003
180 44 46 40 6+6 symetryczne NPL180244002
180 44 48 60 6+6 symetryczne NPL180246001
180 63 65 40 6+6 a-symetryczne NPL180304001L/R
180 42 42 35 8+8 symetryczne NPL180323501
180 44 46 35 8+8 a-symetryczne NPL180403501L/R
180 44 64 60 8+8 a-symetryczne NPL180406001L/R
180 64 66 60 8+8 a-symetryczne NPL180646001L/R
200 42 42 35 6+6 symetryczne NPL200243501
200 42 42 40 6+6 symetryczne NPL200244001
200 63 65 60 6+6 a-symetryczne NPL200304001L/R
200 42 42 40 8+8 symetryczne NPL200304001L/R

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund