Frezy Nasadzane LITE “VTECH”

Frezy nasadzane “Vtech” stosowane w procesach jednostronnego jak i dwustronnego formatowania płyty wiórowej laminowanej, płyty oklejanej innymi rodzajami dekorów, płyty MDF i innych materiałów drewnopochodnych.
Bardzo agresywne katy i kształt ostrzy skutkują bardzo dobra jakością obróbki oraz ekstremalnie długa żywotnością.

D B b d Z Kod
125 34 60 30 4 symetryczne NPL125243007
150 44 60 30 4 symetryczne NPL125323001
180 34 80 30 6 symetryczne NPL150303001
180 36 80 60 11 a-symetryczne NPL180556001L/P
180 44 80 60 11 a-symetryczne NPL180666001L/P
180 58 100 60 12 a-symetryczne NPL1801086001L/P
200 26 35,5 60 18 a-symetryczne NPL200726001L/P

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund