FREZY NASADZANE PROFILOWE DO ZAOKRAGLEŃ I FAZOWANIA

Frezy profilowe do zaokrągleń i fazowania, stosowane na maszynach typu okleiniarki bądź formatyzerko-okleiniarka.
Obsadzane na stożkach typu HSK32R , HSK25R bądź na wrzecionach.
Występują również w postaci MULIPROFIL.

D D0 B a Z R Kod
76 70 23 17,5 6 1 HSK25R NRL076062503L/R
76 70 23 18,5 6 2 HSK25R NRL076062502L/R
76 70 23 19,5 6 3 HSK25R NRL076062501L/R
84 70 23 17,5 6 1 HSK25R NRL084062501L/P
84 70 23 18,5 6 2 HSK25R NRL084062502L/P
84 70 23 19,5 6 3 HSK25R NRL084062503L/P

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund