FREZY NASADZANE PROFILOWE DO ZAOKRAGLEŃ I FAZOWANIA

Frezy profilowe do zaokrągleń i fazowania, stosowane na maszynach typu okleiniarki bądź formatyzerko-okleiniarka.
Obsadzane na stożkach typu HSK32R , HSK25R bądź na wrzecionach.
Występują również w postaci MULIPROFIL.

D D0 B a Z R Kod
75 62 33 31,5 4 1 HSK32R NRL075043202L/R
75 62 33 31,5 4 2 HSK32R NRL075043201L/R
75 62 33 31,5 4 3 HSK32R NRL075043203L/R
75 62 33 31,5 4 1 HSK32R NRL075063201L/R
75 62 33 31,5 4 2 HSK32R NRL075063202L/R
75 62 33 31,5 4 3 HSK32R NRL075063203L/R

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund