FREZY NASADZANE PROFILOWE “MULTIPROFIL”

Frezy profilowe do zaokrągleń i fazowania, stosowane na maszynach typu okleiniarki bądź formatyzerko-okleiniarka.
Obsadzane na stożkach typu HSK32R , HSK25R bądź na wrzecionach.
Występują również w postaci MULIPROFIL.

D B R R1 Z Kod
85 27 20 2 3 4 HSK25R NRL085042501L/R

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund