Frezy trzpieniowe D10

Frezy te to podstawowa linia narzędzi z ostrzem PKD. Poprzez różnorodność długości krawędzi skrawających znajdują szerokie zastosowanie obróbcze.

d1 d2 L a p L1 z Nr. katalogowy
4 6 82 8 55 1 D10.0400
5 6 82 10 55 1 D10.0500
6 6 82 12 55 2 D10.0600
6 6 82 15 55 2 D10.0601
8 8 82 12 55 2 D10.0800
8 8 82 15 55 2 D10.0801
10 10 82 12 55 2 D10.1000
10 10 82 17 55 2 D10.1001
10 10 82 23 55 2 D10.1002
12 12 82 15 55 2 D10.1200
12 12 82 18 55 2 D10.1201
12 12 82 25 45 2 D10.1202
12 12 100 15 65 2 D10.1203
12 12 100 18 65 2 D10.1204
12 12 100 25 65 2 D10.1205
14 14 82 15 55 2 D10.1400
14 14 82 20 55 2 D10.1401
14 14 82 25 45 2 D10.1402
14 14 100 15 65 2 D10.1403
14 14 100 20 65 2 D10.1404
14 14 100 25 65 2 D10.1405
14 14 100 15 65 3 D10.1406
14 14 100 20 65 3 D10.1407
14 14 100 25 65 3 D10.1408
16 16 100 25 65 2 D10.1600
16 16 100 25 65 3 D10.1601
18 18 100 25 65 2 D10.1800
18 18 100 25 65 3 D10.1801
20 20 100 25 65 2 D10.2000
20 20 100 25 65 3 D10.2001
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund