Frezy trzpieniowe z ostrzem centralnym D11

Frezy z ostrzem centralnym możemy wykorzystać w wielu operacjach obróbczych. Poprzez umieszczenie płytki PKD do osi freza, narzędzia dają możliwość wwiercania się. Operacje frezowania rowków czy gratowanie elementów aluminiowych to tylko niektóre z całej palety zastosowań.

d1 d2 L a p L1 z Nr. Katalogowy
4 6 82 8 55 1 D11.0400
5 6 82 10 55 1 D11.0500
6 6 82 12 55 2 D11.0600
6 6 82 15 55 2 D11.0601
8 8 82 12 55 2 D11.0800
8 8 82 15 55 2 D11.0801
10 10 82 12 55 2 D11.1000
10 10 82 17 55 2 D11.1001
10 10 82 23 55 2 D11.1002
12 12 82 15 55 2 D11.1200
12 12 82 18 55 2 D11.1201
12 12 82 25 45 2 D11.1202
12 12 100 15 65 2 D11.1203
12 12 100 18 65 2 D11.1204
12 12 100 25 65 2 D11.1205
14 14 82 15 55 2 D11.1400
14 14 82 20 55 2 D11.1401
14 14 82 25 45 2 D11.1402
14 14 100 15 65 2 D11.1403
14 14 100 20 65 2 D11.1404
14 14 100 25 65 2 D11.1405
14 14 100 15 65 3 D11.1406
14 14 100 20 65 3 D11.1407
14 14 100 25 65 3 D11.1408
16 16 100 25 65 2 D11.1600
16 16 100 25 65 3 D11.1601
18 18 100 25 65 2 D11.1800
18 18 100 25 65 3 D11.1801
20 20 100 25 65 2 D11.2000
20 20 100 25 65 3 D11.2001
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund