Frezy trzpieniowe kulowe D12

Grupę frezów D12 cechuje wysoka precyzja w odzwierciedleniu zadanego promienia ostrza. Narzędzia rekomendowane w tworzeniu promieni na dnie rowków lub kieszeni. Frezy znalazły zastosowanie w produkcji form w tworzeniu złożonych krzywizn.

d1 d2 L a p L1 z Nr. Katalogowy
4 6 82 8 55 1 D12.0400
6 6 82 10 55 1 D12.0600
8 8 82 10 55 2 D12.0800
10 10 82 10 55 2 D12.1000
12 12 100 12 55 2 D12.1200
14 14 100 12 55 2 D12.1400
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund